Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 89, pagina 5707

Aan de orde is het opmaken van een tweede voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad.

De voorzitter:

Ik stel voor, bij het opmaken van deze voordracht dezelfde procedure te volgen als bij het opmaken van de vorige voordracht en mitsdien deze tweede voordracht als volgt vast te stellen:

  • 1. mr. C.A. Streefkerk;

  • 2. mevrouw mr. H.A.G. Splinter-van Kan;

  • 3. prof. Dr. M.W.C. Feteris.

Aldus wordt besloten.