Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 89, pagina 5705

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over munitiestort in de Oosterschelde, te weten:

- de motie-Blom over het afdekken van de munitiestort (29200 X, nr. 91).

In stemming komt de motie-Blom (29200-X, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.