Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 89, pagina 5704-5705

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel (29291).

(Zie vergadering van 16 juni 2004.)

Artikel 1 en de onderdelen A en B worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Pater-van der Meer c.s. (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de LPF en de SGP voor het amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 11) wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen D t/m I en onderdeel J, aanhef worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Albayrak (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor het gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 273a, eerste t/m vierde lid wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Albayrak (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 273a, vijfde lid wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 273a, zesde en zevende lid worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 273a wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel J wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m VI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.