Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 89, pagina 5704

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (28515).

(Zie vergadering van 17 juni 2004.)

De artikelen I t/m V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66 en de LPF voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen. Ik stel vast dat het wetsvoorstel niet met de door de Grondwet vereiste meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen is aangenomen en dus is verworpen.