Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 89, pagina 5706

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over bedreiging van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, te weten :

- de motie-Herben over optreden OM bij aanvallen op politici (29663, nr. 2).

(Zie vergadering van 24 juni 2004.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.