Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 89, item 11

11 Stemmingen moties Binnenvaart en maritiem

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Binnenvaart en maritiem,

te weten:

  • -de motie-Van der Graaf c.s. over herziening van de Wet bestrijding maritieme ongevallen (31409, nr. 279);

  • -de motie-Laçin/Remco Dijkstra over goede informatie aan schippers over hun gegaste lading (31409, nr. 280);

  • -de motie-Laçin/Postma over duidelijke afspraken over het ligplaatsenbeleid (31409, nr. 281);

  • -de motie-Postma c.s. over het voortbestaan van de historische zeilvloot waarborgen (31409, nr. 282);

  • -de motie-Remco Dijkstra/Postma over een stappenplan voor voldoende invloed van het Rijk op de Amsterdamse haven (31409, nr. 283);

  • -de motie-Kröger c.s. over de regels voor het sjorren van containers op zeeschepen (31409, nr. 284);

  • -de motie-Kröger over een inventarisatie of Nederlandse havens voldoende zijn toegerust om rampen te bestrijden (31409, nr. 285);

  • -de motie-Schonis c.s. over het vergemakkelijken van bemanningswisselingen (31409, nr. 286);

  • -de motie-Schonis/Van der Graaf over de subsidie-instrumenten in relatie tot de vergroeningsambitie (31409, nr. 287);

  • -de motie-Van Esch over de lessen die geleerd zijn uit de reddingsoperatie voor zwanen in de Rotterdamse haven (31409, nr. 289).

(Zie vergadering van 23 juni 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kröger stel ik voor haar motie (31409, nr. 285) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van der Graaf c.s. (31409, nr. 279).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin/Remco Dijkstra (31409, nr. 280).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin/Postma (31409, nr. 281).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Van den Hul.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Ik had mijn hand ook omhoog.

De voorzitter:

Ja, ik heb u ook genoemd.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Ik hoorde ons niet. Dank u wel.

In stemming komt de motie-Postma c.s. (31409, nr. 282).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra/Postma (31409, nr. 283).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (31409, nr. 284).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schonis c.s. (31409, nr. 286).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schonis/Van der Graaf (31409, nr. 287).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Esch (31409, nr. 289).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.