27 Stemmingen moties Europese Green Deal

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Europese Green Deal,

te weten:

 • -de motie-Beckerman c.s. over niet instemmen met de gedelegeerde handelingen (35377, nr. 3);

 • -de motie-Beckerman/Laçin over een dekkend spoornetwerk voor personenvervoer (35377, nr. 4);

 • -de motie-Beckerman over doorbreken van de oude machtsstructuur (35377, nr. 5);

 • -de motie-Kops over het intrekken van de Klimaatwet (35377, nr. 6);

 • -de motie-Van Raan c.s. over onderzoek welke investeringen in verduurzaming en vergroening naar voren gehaald kunnen worden (35377, nr. 9);

 • -de motie-Van Raan over actief tegengaan dat kortetermijnoplossingen voor de huidige economische crisis bijdragen aan fossiele lock-ineffecten (35377, nr. 7);

 • -de motie-Agnes Mulder/Postma over een groene Europese havenstrategie die zorgt voor een gelijk speelveld (35377, nr. 10);

 • -de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over een JTF-plan met specifieke inzet op de verdere ontwikkeling van waterstof (35377, nr. 11);

 • -de motie-Harbers/Agnes Mulder over financiering voor kernenergie in de Green Deal (35377, nr. 12);

 • -de motie-Van der Lee over een positief oordeel over een koolstofheffing aan de grens (35377, nr. 13);

 • -de motie-Moorlag c.s. over een toonaangevende rol voor Nederland in de waterstoftransitie (35377, nr. 15);

 • -de motie-Van Haga/Baudet over onderzoek naar het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten (35377, nr. 17);

 • -de motie-Bisschop over een grondige subsidiariteitstoets uitvoeren bij de Green Deal (35377, nr. 18).

(Zie vergadering van 25 juni 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Harbers stel ik voor zijn motie (35377, nr. 12) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Haga stel ik voor zijn aangehouden motie (35377, nr. 17) in stemming te brengen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (35377, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman/Laçin (35377, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman (35377, nr. 5) over doorbreken van de oude machtsstructuur. Wie is daarop tegen?

In stemming komt de motie-Beckerman (35377, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kops (35377, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan c.s. (35377, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35377, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Postma (35377, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber (35377, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Lee (35377, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Moorlag c.s. (35377, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Haga/Baudet (35377, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bisschop (35377, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven