Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031409 nr. 282

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 282 MOTIE VAN HET LID POSTMA C.S.

Voorgesteld 23 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland de grootste nog varende historische vloot ter wereld heeft;

overwegende dat die vloot door de coronamaatregelen ernstig in het bestaan wordt bedreigd;

overwegende dat de vloot tussen wal en schip lijkt te vallen omdat oplossingen lijken te liggen bij verschillende ministeries;

verzoekt de regering, met een reactie te komen op de vragen van de sector, een reactie te geven op het gevraagde fonds en te onderzoeken hoe het voortbestaan van de historische zeilvloot gewaarborgd kan worden, en de Kamer daarover binnen twee weken te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Postma

Remco Dijkstra

Schonis

Van der Graaf

Moorlag

Stoffer