Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031409 nr. 286

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 286 MOTIE VAN HET LID SCHONIS C.S.

Voorgesteld 23 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de coronacrisis een situatie is ontstaan waardoor zowel Nederlandse als zeevarenden met andere nationaliteiten vastzitten aan boord van schepen omdat zij niet kunnen worden afgelost;

overwegende dat het fysieke en mentale welzijn van deze zeevarenden door deze situatie ernstig onder druk staat;

verzoekt de regering, om nader te onderzoeken hoe bemanningswisselingen vergemakkelijkt kan worden, en de Kamer hier voor het zomerreces over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schonis

Van der Graaf

Postma

Laçin

Remco Dijkstra