32 Stemming motie Jaarverslag en slotwet Justitie en Veiligheid 2019

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019,

te weten:

  • -de motie-Van Nispen/Hijink over het oormerken van de budgetten voor spoedeisende jeugdzorg (35470-VI, nr. 12).

(Zie wetgevingsoverleg van 16 juni 2020.)

In stemming komt de motie-Van Nispen/Hijink (35470-VI, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven