5 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Eerst een korte regeling van werkzaamheden voor de stemmingen.

Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over:

  • -de aangehouden motie-Sienot/Dik-Faber (32813, nr. 510);

  • -de aangehouden motie-Van Nispen/Hijink (35470-VI, nr. 12);

  • -de aangehouden motie-Agnes Mulder/Harbers (32813, nr. 511);

  • -twee brieven van het Presidium (35335, nr. 8 en 35359, nr. 22).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik heb hier op mijn lijstje de heer Van Helvert staan, maar die zie ik niet. Hij wilde een motie aanhouden. Heeft hij dat niet met u gecommuniceerd, mevrouw Van Toorenburg? Dan gaan we gewoon over zijn motie stemmen.

Naar boven