10 Stemmingen moties Rechtshandhaving

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over rechtshandhaving,

te weten:

  • -de motie-Van Dam/Bosman over de uitvoering van het gevangeniswezen op Sint-Maarten voor vijf jaar laten overnemen door de Rijksministerraad (35300-IV, nr. 62);

  • -de motie-Diertens/Groothuizen over onderzoek naar de mogelijkheden om de rechtsbijstand op Curaçao te versterken (35300-IV, nr. 63).

(Zie notaoverleg van 22 juni 2020.)

De voorzitter:

De motie-Van Dam/Bosman (35300-IV, nr. 62) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Dam, Bosman en Diertens. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 64, was nr. 62 (35300-IV).

De voorzitter:

De motie-Diertens/Groothuizen (35300-IV, nr. 63) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Diertens, Groothuizen en Van Dam. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 65, was nr. 63 (35300-IV).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Dam c.s. (35300-IV, nr. 64, was nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Diertens c.s. (35300-IV, nr. 65, was nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven