Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031409 nr. 284

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 284 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld 23 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het recente ILT-rapport duidelijk laat zien dat er bij het sjorren van containers op zeeschepen regelmatig grote tekortkomingen zijn en dat dit kan bijdragen aan gevaarlijke situaties en ongelukken;

overwegende dat dit zowel bij binnenkomende als vertrekkende schepen is geconstateerd, dat dit probleem dus zowel nationale als internationale remedies behoeft;

verzoekt de regering, om controle en handhaving van de bestaande regels op te voeren en om zich in te zetten om in IMO-verband te onderzoeken wat voor verbeteringen mogelijk zijn die leiden tot een sterk verbeterde praktijk, afgestemd op de alsmaar groter wordende schepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Van der Graaf

Schonis