12 Stemmingen moties Transportraad 4 juni 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Transportraad d.d. 4 juni 2020,

te weten:

  • -de motie-Postma over coronaproof reizen met de auto naar het buitenland (21501-33, nr. 819);

  • -de motie-Kröger c.s. over uitstel van een besluit over de baseline van CORSIA (21501-33, nr. 820).

(Zie vergadering van 23 juni 2020.)

In stemming komt de motie-Postma (21501-33, nr. 819).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (21501-33, nr. 820).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven