Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031409 nr. 287

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 287 MOTIE VAN DE LEDEN SCHONIS EN VAN DER GRAAF

Voorgesteld 23 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zeescheepvaart voor een vergroeningsopgave staat;

constaterende dat met de Green Deal Maritiem is voorgenomen om enkele bestaande subsidieregelingen te herzien en te onderzoeken of deze ook voor de zee- en binnenvaart gebruikt kunnen worden;

overwegende dat de Nederlandse vloot nu te beperkt gebruikmaakt van deze subsidieregelingen, omdat te weinig passende regelingen beschikbaar zijn;

verzoekt de regering, om in overleg met de maritieme sector in kaart te brengen of de genoemde subsidie-instrumenten voldoende aansluiten bij de vergroeningsambitie van de sector, en de Kamer uiterlijk 30 september hiervan op de hoogte te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schonis

Van der Graaf