24 Stemmingen moties Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19-crisismaatregel SURE

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE),

te weten:

  • -de motie-Tony van Dijck/Edgar Mulder over niet instemmen met het solidariteitsfonds SURE (35466, nr. 7);

  • -de motie-Tony van Dijck/Edgar Mulder over niet instemmen met een Europees garantiefonds (35466, nr. 8);

  • -de motie-Tony van Dijck/Edgar Mulder over geen 620 miljoen extra beschikbaar stellen voor de Poverty Reduction and Growth Trust (35466, nr. 9).

(Zie wetgevingsoverleg van 25 juni 2020.)

De voorzitter:

De heer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Ik wilde uiteraard tegen het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dan zal deze opmerking in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck/Edgar Mulder (35466, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck/Edgar Mulder (35466, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol/Van Kooten-Arissen, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck/Edgar Mulder (35466, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven