13 Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Zaken 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019,

te weten:

 • -de motie-De Roon/De Graaf over werknemers uitsluitend selecteren op basis van kwaliteit en Nederlandse nationaliteit (35000-V, nr. 17);

 • -de motie-De Roon/Maeijer over vasthouden aan besluitvorming bij unanimiteit (35000-V, nr. 18);

 • -de motie-De Roon over beëindiging van de subsidies aan UNWRA en de Palestijnse Autoriteit (35000-V, nr. 19);

 • -de motie-De Roon/Wilders over het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël (35000-V, nr. 20);

 • -de motie-Koopmans c.s. over prioriteit geven aan terugnemen van afgewezen asielzoekers (35000-V, nr. 21);

 • -de motie-Koopmans/Sjoerdsma over reisdocumenten voor Nederlanders in het buitenland (35000-V, nr. 22);

 • -de motie-Van Ojik over aanbevelingen van het Planetary Security Initiative (35000-V, nr. 23);

 • -de motie-Van Ojik over ondersteuning van mensenrechtenverdedigers (35000-V, nr. 24);

 • -de motie-Van Helvert c.s. over oprichting van een parlementaire contactgroep Verenigde Staten (35000-V, nr. 25);

 • -de motie-Van Helvert c.s. over een speciaal gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (35000-V, nr. 26);

 • -de motie-Karabulut c.s. over uithongering als oorlogswapen in Jemen (35000-V, nr. 27);

 • -de motie-Karabulut over exportcriteria voor militair materieel (35000-V, nr. 28);

 • -de motie-Sjoerdsma/Koopmans over kosten voor paspoortaanvragen voor Nederlanders in het buitenland (35000-V, nr. 29);

 • -de motie-Ploumen/Sjoerdsma over het jaarlijkse UNESCO-congres in 2020 in Nederland (35000-V, nr. 30);

 • -de motie-Ploumen over een jaarlijkse Nederlandse vrijemediaprijs (35000-V, nr. 31);

 • -de motie-Ploumen over een wereldwijd sanctieregime tegen seksueel geweld tegen vrouwen (35000-V, nr. 32);

 • -de motie-Voordewind c.s. over de mensonterende situatie in de kampen op de Griekse eilanden (35000-V, nr. 33);

 • -de motie-Van der Staaij over financiële bijdragen aan de Palestijnse Autoriteit staken (35000-V, nr. 34);

 • -de motie-Van der Staaij/Koopmans over versterken van de "eigen" financiering van maatschappelijke organisaties (35000-V, nr. 35);

 • -de motie-Van der Staaij c.s. over activiteiten ter ondersteuning van de klassieke vrijheidsrechten (35000-V, nr. 36);

 • -de motie-Van der Staaij over het overnemen van de IHRA-definitie van antisemitisme (35000-V, nr. 37);

 • -de motie-Kuzu over waarborgen van een vrije uitoefening van de democratische grondrechten (35000-V, nr. 38);

 • -de motie-Kuzu over intensiveren van de inspanningen in VN-verband en op EU-niveau (35000-V, nr. 40);

 • -de motie-Kuzu over vorstelijk gehoor geven aan de hulpvraag van Aruba en Curaçao (35000-V, nr. 41);

 • -de motie-Kuzu over het per direct sluiten van Chinese heropvoedingskampen (35000-V, nr. 42).

(Zie vergadering van 15 november 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Koopmans stel ik voor zijn motie (35000-V, nr. 21) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Karabulut c.s. (35000-V, nr. 27) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uithongering als oorlogswapen wordt ingezet in Jemen, ook door de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië;

overwegende dat mede op Nederlands initiatief de Veiligheidsraad van de VN akkoord is gegaan met resolutie 2417 op basis waarvan sancties ingesteld kunnen worden tegen verantwoordelijken die honger als wapen inzetten;

verzoekt de regering zich in internationaal verband, te beginnen in de EU, in te spannen om te komen tot sancties tegen verantwoordelijken die in Jemen uithongering als oorlogswapen inzetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 44, was nr. 27 (35000-V).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-De Roon/De Graaf (35000-V, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon/Maeijer (35000-V, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (35000-V, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon/Wilders (35000-V, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Sjoerdsma (35000-V, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Ojik (35000-V, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Ojik (35000-V, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Helvert c.s. (35000-V, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik dacht al: waar is de heer Van Helvert? Ja, meneer Van Helvert.

De heer Van Helvert (CDA):

Ja, voorzitter. Nu de motie is aangenomen, ondanks dat het Presidium daar nog niet aan toe was, ben ik toch heel erg benieuwd hoe de Voorzitter deze motie voor kerst nog gaat uitvoeren. Kunt u niet alleen mij, maar de hele Kamer daar zo spoedig mogelijk een berichtje over sturen?

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar de Voorzitter. Dank u wel.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Wij voeren de motie uit, meneer Van Helvert.

In stemming komt de motie-Van Helvert c.s. (35000-V, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Karabulut (35000-V, nr. 44, was nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Karabulut?

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Fantastisch dat de motie om te komen tot straffen voor mensen die verantwoordelijk zijn voor uithongering in Jemen is aangenomen. De minister is er nogal chagrijnig over, net als over de motie voor een wapenembargo tegen Saudi-Arabië. Daarom zou ik graag een brief willen van de minister hoe hij deze motie het liefst toch heel braaf gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Dat laatste weet ik niet, maar ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Karabulut (35000-V, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sjoerdsma/Koopmans (35000-V, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ploumen/Sjoerdsma (35000-V, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ploumen (35000-V, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ploumen (35000-V, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (35000-V, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (35000-V, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Koopmans (35000-V, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (35000-V, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Kuzu?

De heer Kuzu (DENK):

Ook bij de motie op stuk nr. 35 worden wij geacht tegen te hebben gestemd.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (35000-V, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (35000-V, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (35000-V, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (35000-V, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (35000-V, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven