Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-V nr. 22

35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SJOERDSMA

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot aantal Nederlandse staatsburgers woonachtig is in het buitenland;

van mening dat Nederlanders in het buitenland recht hebben op de beste, moderne en flexibele dienstverlening;

verzoekt de regering, waar gewenst en mogelijk, experimenten met de aanvraag van reisdocumenten uit te breiden tot nieuwe externe dienstverleners;

verzoekt de regering tevens, verdere stappen in digitalisering van de dienstverlening, in het bijzonder de verstrekking van reisdocumenten, te onderzoeken;

verzoekt de regering voorts, te verkennen waar mobiele vingerafdrukkenapparaten verder kunnen worden ingezet, en de Kamer nog voor de zomer van 2019 te informeren over het geheel aan mogelijkheden en onmogelijkheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Sjoerdsma