21 Stemmingen moties Opslag duurzame energie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019),

te weten:

  • -de motie-Beckerman/Akerboom over de ISDE-regeling openstellen voor energiebesparende maatregelen (35004, nr. 10);

  • -de motie-Beckerman c.s. over het evalueren van de Wet opslag duurzame energie (35004, nr. 11);

  • -de motie-Kops over afschaffen van de ODE en de SDE+ (35004, nr. 12);

  • -de motie-Moorlag/Beckerman over een verkenning naar alternatieven voor de ODE (35004, nr. 13);

  • -de motie-Moorlag/Van der Lee over geen collectieve middelen aanwenden voor het stimuleren van kernenergie (35004, nr. 14);

  • -de motie-Agnes Mulder/Sienot over de verdeling van de financiering van de SDE+ (35004, nr. 15).

(Zie vergadering van 15 november 2018.)

In stemming komt de motie-Beckerman/Akerboom (35004, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (35004, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kops (35004, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Moorlag/Beckerman (35004, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Moorlag/Van der Lee (35004, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Sienot (35004, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven