Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-V nr. 35

35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN KOOPMANS

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sommige maatschappelijke organisaties voor het leeuwendeel van hun inkomsten afhankelijk zijn van overheidssubsidies;

overwegende dat van maatschappelijke organisaties verwacht mag worden dat ze vanuit een stevige maatschappelijke verworteling zorg kunnen dragen voor serieuze cofinanciering;

overwegende dat dit ook ten goede komt aan hun onafhankelijke positie en financiële robuustheid;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de «eigen» financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie ontvangen van de Minister van Buitenlandse Zaken versterkt kan worden, al dan niet door herziening van de subsidiekaders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Koopmans