Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-V nr. 37

35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat EU-voorzitter Oostenrijk tijdens een «High Level Conference» over antisemitisme en antizionisme voornemens is voorstellen te doen over het aannemen van de internationale IHRA-definitie van antisemitisme in EU-verband;

verzoekt de regering, steun te verlenen aan het binnen de EU overnemen van de IHRA-definitie van antisemitisme,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij