Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-V nr. 23

35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland de initiatiefnemer is van het Planetary Security Initiative, dat beoogt de inzet voor klimaat, veiligheid en duurzame ontwikkeling in de praktijk te verbinden;

overwegende dat er drie jaar na het van start gaan van het initiatief veel aanbevelingen zijn gedaan;

constaterende dat de eerstvolgende conferentie in het teken staat van het omzetten van de dialoog in concrete acties;

verzoekt de regering om, voor de eerstvolgende conferentie een plan te maken voor het omzetten van de aanbevelingen in concrete acties, en hierover de Kamer tijdig te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik