Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-V nr. 42

35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit interviews met ex-gedetineerden, satellietfoto's en openbare informatie over aanbestedingen en vacatures is gebleken dat naar schatting een miljoen moslims vastzitten in politieke heropvoedingscentra in Xinjiang;

overwegende dat in deze heropvoedingscentra sprake is van fysieke en verbale mishandeling en politieke indoctrinatie;

verzoekt de regering om, in VN-verband draagvlak te vinden voor het per direct te sluiten van de Chinese heropvoedingskampen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu