Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-V nr. 28

35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de oorlog in Jemen door de EU overeengekomen criteria voor de export van wapens geregeld zijn geschonden;

van mening dat deze exportcriteria onder alle omstandigheden nageleefd dienen te worden;

verzoekt de regering, in EU-verband deze kwestie aan te kaarten en landen op te roepen zich te houden aan de exportcriteria voor militair materieel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut