Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-V nr. 17

35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN DE GRAAF

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken streeft naar het hebben van 10% werknemers met een niet-westerse achtergrond in 2022;

verzoekt de regering, de werknemers uitsluitend te selecteren en aan te stellen op basis van kwaliteit en het exclusieve bezit van de Nederlandse nationaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

De Graaf