11 Stemmingen moties Nationale woonagenda 2018-2021

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Nationale woonagenda 2018-2021,

te weten:

  • -de motie-Smeulders/Koerhuis over afspraken over de voortrekkersrol van woningcorporaties (32847, nr. 446);

  • -de motie-Nijboer over lagere kosten voor taxatierapporten (32847, nr. 447);

  • -de motie-Ronnes/Koerhuis over het wegnemen van belemmeringen voor een versnelde aanpak van het woningtekort (32847, nr. 448).

(Zie vergadering van 14 november 2018.)

In stemming komt de motie-Smeulders/Koerhuis (32847, nr. 446).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijboer (32847, nr. 447).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes/Koerhuis (32847, nr. 448).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven