18 Stemming motie Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren,

te weten:

  • -de motie-Den Boer/Sjoerdsma over de opkomst van kiezers in het buitenland (35012, nr. 7).

(Zie vergadering van 15 november 2018.)

In stemming komt de motie-Den Boer/Sjoerdsma (35012, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven