Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-V nr. 30

35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN PLOUMEN EN SJOERDSMA

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat journalisten vanwege hun werk worden bedreigd, opgesloten, gemarteld en vermoord;

van mening dat journalisten overal ter wereld in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen;

constaterende dat UNESCO op de Internationale Dag van de Persvrijheid een congres organiseert om multilateraal te spreken over vrije media;

verzoekt de regering, in VN-verband de mogelijkheden te onderzoeken om het jaarlijkse UNESCO-congres ter ere van de persvrijheid in 2020 in Nederland te organiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen

Sjoerdsma