Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-V nr. 24

35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het werk van landenrechtenverdedigers en milieuactivisten steeds meer onder druk staat;

overwegende dat de inzet van landenrechtenverdedigers en milieuactivisten een belangrijke bijdrage levert aan het leefbaar houden van onze planeet;

verzoekt de regering, deze mensenrechtenverdedigers waar mogelijk te ondersteunen, zowel financieel uit het Mensenrechtenfonds alsook tijdens bilaterale contacten met relevante landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik