34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Nr. 68 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 64

Voorgesteld 26 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nederlands beleid is om bij iedere exportkredietverzekering, ook voor projecten korter dan twee jaar, een Environmental and Social Impact Analysis uit te laten voeren;

voorts constaterende dat bij de aanleg van het tweede Suezkanaal omwille van het economisch belang hiervan is afgezien met een beroep op artikel 3.7 van het mvo-beleidsdocument van Atradius DSB;

van mening dat mensenrechten en milieu niet ondergeschikt mogen worden gemaakt aan economisch belang en dat gevolgen voor mensenrechten en milieu altijd in beeld moeten worden gebracht voordat een verzekering wordt verstrekt;

verzoekt de regering, bij alle door Atradius DSB te verstrekken exportkredietverzekeringen due diligence toe te laten passen door Atradius DSB zoals in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen staat omschreven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Naar boven