Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634329 nr. 15

34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 9 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gunning van opdrachten aan het mkb nagenoeg gelijk gebleven is sinds inwerkingtreding van de Aanbestedingswet;

overwegende dat prijs bij aanbestedingen soms zwaarder meetelt dan de bedoeling is;

overwegende dat de nadruk op prijs de kans kleiner maakt dat opdrachten aan het mkb worden gegund;

verzoekt de regering om, in overleg te treden met de schrijfgroep van de Gids Proportionaliteit teneinde deze uit te breiden met technische aanwijzingen die eraan bijdragen dat de nadruk minder komt te liggen op de prijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Verhoeven

Ziengs

Monasch

Bruins

Gesthuizen