Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634329 nr. 16

34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 9 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aanbestedingen soms worden ingetrokken omdat er door de aanbestedende dienst fouten zijn gemaakt of omdat nieuwe politieke en/of financiële doelen worden gesteld;

overwegende dat inschrijvers soms al vele weken aantoonbaar aan een aanbesteding hebben gewerkt voordat deze wordt ingetrokken;

overwegende dat van belang is dat de professionaliteit van overheidsinkopen wordt verbeterd;

verzoekt de regering om, voor 1 januari 2017 inzichtelijk te maken hoe vaak aanbestedingsprocedures in de afgelopen jaren te laat zijn ingetrokken en in hoeveel van die gevallen hierbij schadevergoedingen zijn uitgekeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Gesthuizen

Verhoeven

Ziengs

Monasch

Bruins