34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID ZIENGS C.S.

Voorgesteld 9 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is dat aanbestedingsprocedures openstaan voor jonge, innovatieve bedrijven waaronder start-ups, zodat innovatieve oplossingen maximaal in beeld komen;

constaterende dat er op decentraal niveau wordt gewerkt aan het toegankelijker maken van aanbestedingen voor jonge innovatieve bedrijven via onder andere een testlab van een aantal grote steden, gericht op het uitwisselen van kennis, ervaringen en voorbeelden;

van mening dat het van belang is dat best practices die worden ontwikkeld snel gemeengoed worden;

verzoekt de regering om, dit testlab en soortgelijke initiatieven alle ruimte te bieden, de voortgang te volgen en waar mogelijk op te treden als launching customer of anderszins van steun te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Agnes Mulder

Verhoeven

Naar boven