34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Voorgesteld 9 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er, ondanks de wettelijke bepaling tegen het onnodig samenvoegen van opdrachten, nog te veel opdrachten samengevoegd worden;

overwegende dat samenvoeging van aanbestedingsopdrachten ongunstig is voor het mkb;

verzoekt de regering, te komen met voorstellen om het onnodig samenvoegen van opdrachten tegen te gaan, in het kader van beter aanbesteden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Gesthuizen

Monasch

Agnes Mulder

Bruins

Ziengs

Graus

Naar boven