29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 380 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 15 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris op televisie zegt dat overbodige administratieve taken niet uitgevoerd hoeven te worden door docenten;

overwegende dat er voor leerkrachten grote onduidelijkheid is welke administratieve taken niet meer uitgevoerd hoeven te worden;

verzoekt de regering, schoolbesturen en docenten te informeren welke administratieve taken niet meer uitgevoerd hoeven te worden door docenten, en de Kamer hierover voor het zomerreces 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Naar boven