29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 381 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 15 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat leerkrachten structureel zes uur in de week overwerken;

constaterende dat overuren in het onderwijs niet uitbetaald worden;

verzoekt de regering, de overwerkuren van leerkrachten vanaf schooljaar 2017–2018 uit te betalen en daarvoor ruimte te maken in de komende begroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Naar boven