29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 384 MOTIE VAN HET LID ROG C.S.

Voorgesteld 15 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alleen scholen met het predicaat «excellente school» mogen meedoen aan de pilot regelluwe scholen;

voorts constaterende dat PO-Raad, VO-raad en alle profiel- en besturenorganisaties verzoeken om te komen tot ruimere toelatingsvoorwaarden bij de pilot regelluwe scholen;

tevens constaterende dat scholen die het basisarrangement hebben toegekend gekregen, voldoen aan de wettelijke eisen en de opbrengsten van voldoende niveau zijn;

overwegende dat een gevarieerder deelnemersveld aan de pilot ook kan leiden tot meer inzicht in waar minder regels tot betere onderwijskwaliteit en meer tevredenheid kunnen leiden;

verzoekt de regering, ook scholen die van de inspectie het basisarrangement hebben toegekend gekregen toe te staan om deel te nemen aan de pilot regelluwe scholen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Van Meenen

Siderius

Bisschop

Naar boven