Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 21

21 Stemmingen moties Een leven lang leren

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Een leven lang leren, 

te weten: 

  • -de motie-Lucas c.s. over verbreding van de experimenten vraagfinanciering met deeltijdopleidingen (30012, nr. 42); 

  • -de motie-Rog over de kosten van een ruimere openstelling van het levenlanglerenkrediet (30012, nr. 43); 

  • -de motie-Beertema over het deeltijdonderwijs overlaten aan private opleiders (30012, nr. 44); 

  • -de motie-Beertema over gelijktijdige invoering van de pilots en de experimenten vraagfinanciering (30012, nr. 45); 

  • -de motie-Beertema over geen beperking aan het aantal sectoren bij de experimenten vraagfinanciering (30012, nr. 46); 

  • -de motie-Mohandis c.s. over een verplichting tot transparantie over het instellingscollegegeld (30012, nr. 47); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over afzien van het experiment vraagfinanciering in het deeltijdonderwijs (30012, nr. 48); 

  • -de motie-Van Meenen c.s. over uitbreiding van de voorschotfaciliteit (30012, nr. 49). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Lucas c.s. (30012, nr. 42). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rog (30012, nr. 43). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Beertema (30012, nr. 44). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Beertema (30012, nr. 45). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Beertema (30012, nr. 46). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Mohandis c.s. (30012, nr. 47). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (30012, nr. 48). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen c.s. (30012, nr. 49). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.