Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 20

20 Stemmingen moties Kwaliteit en prijs van zorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kwaliteit en prijs van zorg, 

te weten: 

  • -de motie-Ellemeet c.s. over doorrekenen van de plannen door het CPB (31765, nr. 118); 

  • -de motie-Ellemeet c.s. over voorleggen van de plannen aan de Raad van State (31765, nr. 119); 

  • -de motie-Leijten/Ellemeet over afschaffen van het verplicht eigen risico voor ouderen en chronisch zieken (31765, nr. 120); 

  • -de motie-Bruins Slot/Ellemeet over in kaart brengen van de gevolgen van de maatregelen (31765, nr. 121); 

  • -de motie-Van der Staaij c.s. over ruimte voor kleine zorgaanbieders en identiteitsgebonden zorg (31765, nr. 122); 

  • -de motie-Pia Dijkstra c.s. over een analyse van de maatregelen door het CPB (31765, nr. 123). 

(Zie vergadering van 11 februari 2015.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Pia Dijkstra stel ik voor, haar motie (31765, nr. 123) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Bruins Slot stel ik voor, haar motie (31765, nr. 121) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Ellemeet c.s. (31765, nr. 118). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ellemeet c.s. (31765, nr. 119). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Leijten/Ellemeet (31765, nr. 120). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (31765, nr. 122). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.