Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530012 nr. 42

30 012 Leven Lang Leren

Nr. 42 MOTIE VAN HET LID LUCAS C.S.

Voorgesteld 12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor het slagen van de experimenten vraagfinanciering een breed experiment wenselijk is;

overwegende dat in de ICT-sector 34.000 vacatures niet ingevuld kunnen worden door onvoldoende beschikbaarheid van goed opgeleid personeel en dat ICT-bedrijven dreigen te vertrekken naar het buitenland;

voorts overwegende dat in de ICT-sector dus een tekort aan goed gekwalificeerd personeel is en omscholing dit tekort deels kan oplossen;

voorts overwegende dat vraagfinanciering kan bijdragen aan een breder aanbod van opleidingen en meer deelnemers die zich zullen omscholen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de experimenten vraagfinanciering verbreed kunnen worden met deeltijdopleidingen gericht op de sector ICT, en de Kamer hierover voor de zomer 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Rog

Van Meenen