Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530012 nr. 47

30 012 Leven Lang Leren

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S.

Voorgesteld 12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het instellingscollegegeldtarief voor een tweede studie afdoende gemotiveerd moet worden om zo transparantie voor studenten over de kosten van een studie te waarborgen;

constaterende dat dit nu zelden het geval is en dat de hoogte van het instellingscollegegeldtarief dat verschillende instellingen hanteren voor dezelfde opleidingen, zeer varieert en hier nu geen logische verklaring voor is;

van mening dat de tweede studie door onderwijsinstellingen niet als melkkoe gebruikt mag worden;

verzoekt de regering, instellingen te verplichten om transparant te zijn over hoogte en onderbouwing van het instellingscollegegeld en dit via de websites van de instellingen te communiceren naar (aankomende) studenten of in het uiterste geval regelgeving over transparantie van het instellingscollegegeld aan te scherpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Van Meenen

Jasper van Dijk