Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 30

30 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Planning aanpassing Fraudewet en Boetebesluit, beantwoording vraag opsporing zorgfraude - 17050-497 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 09 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planning aanpassing Fraudewet en Boetebesluit, beantwoording vraag opsporing zorgfraude - 17050-497 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 09 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding procesevaluatie gedragsinterventie Brains4Use - 24587-614 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 06 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding procesevaluatie gedragsinterventie Brains4Use - 24587-614 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 06 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomst consultaties m.b.t. relatie met Indonesië - 26049-81 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomst consultaties m.b.t. relatie met Indonesië - 26049-81 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken van de trainingsmissie in Irak en over de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Londen op 22 januari 2015 - 27925-528 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken van de trainingsmissie in Irak en over de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Londen op 22 januari 2015 - 27925-528 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het bericht over infiltratie bij Betaald Voetbalorganisaties - 28684-432 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het bericht over infiltratie bij Betaald Voetbalorganisaties - 28684-432 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opheffen ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee - 28807-185 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 06 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opheffen ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee - 28807-185 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 06 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding - 29023-181 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 03 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding - 29023-181 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 03 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op advies van de Gezondheidsraad inzake rijbewijskeuringen - 29398-448 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 09 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op advies van de Gezondheidsraad inzake rijbewijskeuringen - 29398-448 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 09 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van een beknopt overzicht van de taken en werkzaamheden van het Europees grensbewakingsagentschap Frontex met de nadruk op de Nederlandse defensiebijdrage - 29521-283 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 03 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van een beknopt overzicht van de taken en werkzaamheden van het Europees grensbewakingsagentschap Frontex met de nadruk op de Nederlandse defensiebijdrage - 29521-283 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 03 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de verbetering van het aangifteproces - 29628-504 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de verbetering van het aangifteproces - 29628-504 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs - 31288-416 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs - 31288-416 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl - 31524-235 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl - 31524-235 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verbetering van de kwaliteit van de zorg en duurzame betaalbaarheid van de zorg - 31765-116 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 06 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verbetering van de kwaliteit van de zorg en duurzame betaalbaarheid van de zorg - 31765-116 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 06 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot bij het verzoek van het lid Elllemeet, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 10 februari 2015, over een routetijdtabel van de nieuwe zorgplannen - 31765-117 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot bij het verzoek van het lid Elllemeet, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 10 februari 2015, over een routetijdtabel van de nieuwe zorgplannen - 31765-117 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging over de verantwoordelijkheden van het luchtruim en over het proces van een vliegplan - 31936-255 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging over de verantwoordelijkheden van het luchtruim en over het proces van een vliegplan - 31936-255 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs - 32300-6 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 06 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs - 32300-6 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 06 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief grensoverschrijdende samenwerking - 32851-17 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 04 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief grensoverschrijdende samenwerking - 32851-17 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 04 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond - 33136-10 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 09 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond - 33136-10 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 09 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Defensiespecifieke aanvullingen op kabinetsreactie "Grip op ICT" (Kamerstuk 33326, nr. 13) - 33326-14 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Defensiespecifieke aanvullingen op kabinetsreactie "Grip op ICT" (Kamerstuk 33326, nr. 13) - 33326-14 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gaswinning Groningen - 33529-96 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gaswinning Groningen - 33529-96 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over Gaswinning Groningen - 33529-97 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over Gaswinning Groningen - 33529-97 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden - 33841-171 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 06 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden - 33841-171 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 06 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 10 februari 2015, over proefboringen schaliegas en tevens reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over hoe het compendium van CHPNY te betrekken bij onderzoeken onconventionele fossiele winningen - 33952-30 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 10 februari 2015, over proefboringen schaliegas en tevens reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over hoe het compendium van CHPNY te betrekken bij onderzoeken onconventionele fossiele winningen - 33952-30 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Autoriteit woningcorporaties - 33966-70 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Autoriteit woningcorporaties - 33966-70 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over het verdrag voor de Nieuwe Sluis Terneuzen - 34000-A-54 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over het verdrag voor de Nieuwe Sluis Terneuzen - 34000-A-54 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2015 - 34000-VI-63 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2015 - 34000-VI-63 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters m.b.t. een verzoek om aanpassing van wetsvoorstel verkorting duur voortgezette Appa niet binnen de gestelde termijn te kunnen geven - 34112-6 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters m.b.t. een verzoek om aanpassing van wetsvoorstel verkorting duur voortgezette Appa niet binnen de gestelde termijn te kunnen geven - 34112-6 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de onderzoeksopzet van een beleidsdoorlichting (artikel 1 begroting Wonen en Rijksdienst) - 34120-3 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de onderzoeksopzet van een beleidsdoorlichting (artikel 1 begroting Wonen en Rijksdienst) - 34120-3 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorkeursoplossing ontwerpstructuurvisie Calandbrug - 34151-1 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 09 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd.