Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 18

18 Stemmingen moties Bankentoezicht

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Uitvoeringswet verordening bankentoezicht, 

te weten: 

  • -de motie-Merkies over het recht van nationale parlementen om met ECB-bestuursleden te spreken (34049, nr. 11); 

  • -de motie-Merkies over de bevoegdheid om bestuurders heen te zenden dan wel hun aanstelling tegen te houden (34049, nr. 12); 

  • -de motie-Omtzigt/Merkies over een stringent beleid ten opzichte van megabanken (34049, nr. 13). 

(Zie vergadering van 10 februari 2015.) 

In stemming komt de motie-Merkies (34049, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Merkies (34049, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt/Merkies (34049, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.