30 012 Leven Lang Leren

Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S.

Voorgesteld 12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ook na het 30ste levensjaar doorleren relevant is voor ontwikkelingen in het beroep, de verdere loopbaan of het voorkomen van werkloosheid;

constaterende dat het studievoorschot het mogelijk maakt voor studenten ouder dan 30 jaar om hun collegegeld te lenen via het levenlanglerenkrediet;

overwegende dat bijkomende kosten als lesmateriaal en levensonderhoud daarvan geen deel uitmaken;

overwegende dat dit een drempel kan zijn voor potentiële studenten ouder dan 30 jaar, omdat het niet altijd mogelijk is om naast de studie (fulltime) te blijven werken;

verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de voorschotfaciliteit uit te breiden naar (deeltijd)studenten ouder dan 30 jaar, en de Kamer hierover voor de begroting 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Lucas

Mohandis

Naar boven