Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 25

25 Stemmingen Brief experiment debat Europese Raad

Aan de orde is de stemming in verband met de de brief van het Presidium over het experiment debat Europese Raad (34152, nr. 1). 

De voorzitter:

Ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met een experiment plenair debat na elke Europese Raad tot aan het zomerreces van 2015. 

Daartoe wordt besloten.