Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 13

13 Mededelingen

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen geef ik het woord aan mevrouw Van Veldhoven van de fractie van D66 die een opmerking heeft over de stemmingslijst. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. Ik wil graag onder de stemming bij punt 10 mijn motie op stuk nr. 121 aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Veldhoven stel ik voor, haar motie (33529, nr. 121) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten.