Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530012 nr. 43

30 012 Leven Lang Leren

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID ROG

Voorgesteld 12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal 55-plussers dat deelneemt aan formele scholing achterblijft bij andere werknemers;

overwegende dat het kabinet stappen zet om de leercultuur in Nederland te bevorderen en daartoe het levenlanglerenkrediet heeft geïntroduceerd, dat ook toegankelijk is voor deeltijdstudenten;

voorts overwegende dat 55-plussers die gemotiveerd zijn om een opleiding te volgen, geen gebruik mogen maken van het levenlanglerenkrediet;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de extra kosten zijn van het openstellen van het levenlanglerenkrediet voor (deeltijd)studenten tot vijf jaar voor hun pensionering en de Kamer daarover voor de OCW-begrotingsbehandeling in 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog