Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 24

24 Stemmingen moties Gaswinning in Groningen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de gaswinning in Groningen, 

te weten: 

- de motie-Agnes Mulder c.s. over onmiddellijk reduceren van het gaswinningsplafond tot 30 miljard m3 gas (33529, nr. 100); 

- de motie-Agnes Mulder c.s. over ruimhartig afhandelen van schrijnende gevallen voor 1 juli 2015 (33529, nr. 101); 

- de motie-Agnes Mulder c.s. over integraal afhandelen van schadeafhandeling en versterking van het onroerend goed (33529, nr. 102); 

- de motie-Agnes Mulder c.s. over tot nul terugbrengen van de winning bij het Eemskanaalcluster (33529, nr. 103); 

- de motie-Bosman/Jan Vos over meewegen van de maatschappelijke effecten voor de inwoners (33529, nr. 104); 

- de motie-Klever c.s. over aanbieden van een uitkoopregeling aan bewoners die in aanmerking komen voor level 4 of hogere verstevigingsmaatregelen (33529, nr. 105); 

- de motie-Klever/Ouwehand over openbreken van langjarige exportcontracten (33529, nr. 106); 

- de motie-Dik-Faber c.s. over betalen door de NAM van de kosten voor behoud en herstel van monumentaal erfgoed (33529, nr. 107); 

- de motie-Dik-Faber c.s. over garanderen van een jaarlijkse maximale inzet van de conversiecapaciteit (33529, nr. 108); 

- de motie-Smaling over opnieuw met de Groningers vaststellen waar behoefte aan is (33529, nr. 109); 

- de motie-Ouwehand/Van Tongeren over scenario's waarin de productieplafonds voor 2015 en 2016 worden teruggebracht tot 21 miljard m3 gas (33529, nr. 110); 

- de motie-Ouwehand over besparingsvoorstellen waarbij Nederland snel onafhankelijk wordt van aardgas (33529, nr. 111); 

- de motie-Van Tongeren c.s. over verder terugbrengen van het productieplafond voor 2015 en 2016 tot maximaal 30 miljard m3 per jaar (33529, nr. 112); 

- de motie-Van Tongeren/Ouwehand over Staatstoezicht op de Mijnen onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie of als zelfstandig bestuursorgaan (33529, nr. 113); 

- de motie-Van Tongeren c.s. over een plan om het binnenlands verbruik van Groningen aardgas in Nederland snel te verminderen (33529, nr. 114); 

- de motie-Van Tongeren c.s. over uitsluiten dat de gaswinning na 1 juli weer omhoog gaat (33529, nr. 115); 

- de motie-Jan Vos/Bosman over een winningsbesluit dat uitgaat van het laagst mogelijke niveau gaswinning dat noodzakelijk is voor de leveringszekerheid en de veiligheid (33529, nr. 116); 

- de motie-Dijkgraaf/Dik-Faber over aanvullende maatregelen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving (33529, nr. 117); 

- de motie-Öztürk over een haalbaarheidsonderzoek onder welke randvoorwaarden bewoners van het risicogebied bereid zijn te verhuizen naar veilige gebieden (33529, nr. 118); 

- de motie-Van Veldhoven/Dijkgraaf over een besluit dat de gaswinning na 1 juli 2015 niet boven de 35 miljard m3 op jaarbasis komt (33529, nr. 119); 

- de motie-Van Veldhoven/Agnes Mulder over een plan van aanpak voor het aardbevingsbestendig maken van alle huizen in Groningen (33529, nr. 121). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (33529, nr. 100). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (33529, nr. 101). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (33529, nr. 102). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (33529, nr. 103). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bosman/Jan Vos (33529, nr. 104). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Klever c.s. (33529, nr. 105). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klever/Ouwehand (33529, nr. 106). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (33529, nr. 107). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (33529, nr. 108). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling (33529, nr. 109). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Tongeren (33529, nr. 110). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (33529, nr. 111). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren c.s. (33529, nr. 112). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Ouwehand (33529, nr. 113). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren c.s. (33529, nr. 114). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

De motie op stuk nr. 113 over het Staatstoezicht is tijdens het debat aangehouden. 

De voorzitter:

Daar was mijn verwarring over. De motie is in stemming gebracht. Ik heb de stemming vastgesteld. De motie is verworpen. Ik heb van de minister begrepen dat er een nieuw debat komt waarbij u de motie opnieuw kunt indienen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren c.s. (33529, nr. 115). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jan Vos/Bosman (33529, nr. 116). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, de VVD, Klein en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dijkgraaf/Dik-Faber (33529, nr. 117). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (33529, nr. 118). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Dijkgraaf (33529, nr. 119). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SGP, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.