Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 27

27 Stemming aangehouden motie Noodscenario's voor pgb-houders en de gevolgen daarvan

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over Noodscenario's voor pgb-houders en de gevolgen daarvan, 

te weten: 

  • -de motie-Keijzer c.s. over bewerkstelligen dat budgethouders zelf hun zorgverleners kunnen uitbetalen (25657, nr. 116). 

(Zie vergadering van 4 februari 2015.) 

In stemming komt de motie-Keijzer c.s. (25657, nr. 116). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.