Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 10

10 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het debat over het bericht "Medisch dossier bij huisarts vol fouten" van de lijst af te voeren. 

Ik stel voor, hedenavond ook te stemmen over de brieven van het Presidium over het experiment debat Europese Raad (34152, nr. 1) en over de Toekomst- en Onderzoeksagenda Tweede Kamer (32224, nr. 11). 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (34016); 

  • -het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157) (34023). 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: 

29683-177, 26407-88, 31389-99, 28286-683, 29683-176, 31936-185, 33625-78, 28286-691, 33692-53, 29675-166, 33750-XIII-81, 21501-32-785, 29984-478). 

Ook stel ik voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 

30196-294; 34000-A-54; 32357-37; 20487-48; 32357-38; 30196-259; 30196-250; 30196-232; 32813-93; 32127-172; 33805-XII-4; 33400-XII-76; 22026-449; 22026-430; 29398-425; 32813-96; 29398-429; 34000-A-9; 33750-A-91; 33750-A-92; 29984-532; 32668-10; 30373-55; 33750-A-93; 34000-A-43; 34000-A-13; 29385-84; 34000-A-15; 34000-A-10; 34000-A-14; 34000-A-4; 32376-43; 29453-335; 34000-VII-37; 34000-VII-38; 2015Z00235; 28750-60; 33876-5; 26643-343; 31570-26; 33691-19; 28479-72; 31570-25; 34000-B-16; 28481-19; 33750-VII-13; 33750-IIB-4; 33750-H-4; 33750-C-5; 33750-B-6; 26643-306; 34000-XVII-41; 25087-82; 33997-29; 33997-28; 33997-30; 21501-02-1455; 34000-V-45; 21501-02-1451; 21501-02-1454; 21501-02-1452; 29754-285; 30952-167; 21501-02-1448; 21501-02-1447; 34000-V-47; 32005-7; 27925-527; 27925-526; 25764-86; 2015Z00928; 33763-64; 2015Z00097; 30139-142; 31125-52; 31460-50; 31460-49; 31516-9; 29521-275; 31516-8; 31516-6; 29521-277; 29521-264; 2015Z01213; 21109-218; 22112-1707; 23987-132; 21501-20-933; 21501-20-792; 21501-20-782; 33400-V-139; 21501-20-934; 21501-20-907; 22112-1883; 33877-23; 2014Z18469; 21501-02-1426; 21501-02-1423; 21501-02-1422; 21501-02-1412; 21501-02-1414; 31532-146; 34000-XIII-146; 24446-58; 26991-436; 27858-277; 27858-274; 31532-144; 27858-293; 28286-779; 28286-747; 2012Z09924; 28286-531; 2012Z08929; 2012Z04986; 28286-524; 28973-138; 2015Z00877; 34000-XIII-144; 33910-22; 30826-37; 2015Z00196; 2015Z00758; 29675-177; 27858-294; 33450-28; 21501-32-820; 21501-32-819; 28625-220; 34000-XIII-141; 34000-XIII-143; 28286-776; 21501-32-818; 21501-32-821; 26991-424; 30196-248; 30196-255; 30196-252; 26991-420; 32813-90; 26407-94; 26407-91; 31532-135; 32852-17; 31532-136; 31532-130; 31532-123; 22112-1910; 31532-140; 32266-7; 31532-137; 31532-139; 31532-132; 26485-186; 26991-423; 32852-16; 31568-147; 29279-222; 34000-IV-32; 31568-148; 31839-451; 34000-IV-30; 34000-IV-28; 34000-IV-27; 33750-IV-53; 34000-IV-17; 34000-IV-22; 34000-IV-15; 33750-IV-54; 31568-145; 31568-137; 31568-138; 31568-143; 31288-414; 29338-143; 29338-142; 29338-131; 31288-410; 29338-132; 29338-133; 29338-134; 29338-135; 29338-136; 31288-388; 31288-389; 27406-220; 29338-139; 29338-138; 29338-140; 27406-221; 22112-1925; 29338-141; 31524-234; 31332-37; 31288-415; 32820-128; 29546-19; 31332-36; 33911-25; 31293-232; 31288-413. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

  • -het VAO Wetenschapsbeleid naar aanleiding van een algemeen overleg d.d. 11 februari, met als eerste spreker de heer Duisenberg van de VVD; 

  • -het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid naar aanleiding van een algemeen overleg d.d. 12 februari, met als eerste spreker de heer De Rouwe van het CDA. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik zou nu het woord moeten geven aan de heer Knops, maar de woordvoerder die ik naar het spreekgestoelte zie lopen, ziet eruit als mevrouw Keijzer. 

Mevrouw Keijzer, u doet het ook voor mijnheer Knops? Dat mag. Volgens mij hebt u twee verzoeken. Begint u met uw eerste verzoek. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Het zou inderdaad bijzonder zijn als ik eruit zou zien als mijnheer Knops, … 

De voorzitter:

Ja. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

… maar die zit in een algemeen overleg. Vandaar dat hij mij heeft gevraagd om te rappelleren op onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Defensie over de beschikbaarheid van de krijgsmacht in het kader van de terreurdreiging. Deze vragen zijn op 20 januari jongstleden ingezonden. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Gaat u verder met uw tweede verzoek. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik had hier liever niet gestaan voor mijn tweede verzoek. Wij hadden netjes schriftelijke vragen aangemeld met het verzoek om die voor 11.00 uur te beantwoorden. Wij zouden daarna om 13.00 uur een procedurevergadering houden. Dat is allemaal niet gelukt en daarom sta ik nu hier. We hebben inmiddels antwoord op onze vragen gekregen, maar daarin staat met name welke pgb-houders wel betaald zijn door de Sociale Verzekeringsbank. Maar wie er niet betaald hebben gekregen, staat er niet in! 

We gaan vanavond met reces. Meerdere collega's van mij hebben gezegd dat we eigenlijk niet met reces kunnen voordat er voor deze mensen helderheid verkregen is. Daarom verzoek ik u om nog vandaag een debat te houden. Verder wil ik u verzoeken, de staatssecretaris om een brief te vragen waarin de vragen over al die mensen die nog steeds in onzekerheid verkeren, nu eens wel beantwoord worden. Die brief moet er wat mij betreft over een uur of twee kunnen zijn. Die vragen stonden namelijk al in de vragen die ik samen met mevrouw Leijten gesteld heb. 

De voorzitter:

U wilt een brief en een nog vandaag te houden debat over de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank omtrent het persoonsgebonden budget. 

Mevrouw Leijten (SP):

De staatssecretaris heeft willens en wetens risico's genomen met 230.000 mensen die hun geld verdienen via een persoonsgebonden budget. Er schijnen er nu 100.000 betaald te zijn. We zijn halverwege februari en die mensen hebben al voor de tweede keer de rekening voor de zorgverzekering, de huur, en gas, water en licht moeten betalen. Daardoor hebben ze een lege rekening. Vorige week bood de staatssecretaris zijn excuus aan, maar nu blijkt dat de problemen toch niet zijn opgelost. Daarom moeten we er echt nog vandaag over spreken. 

De voorzitter:

Steun voor het verzoek. 

Mevrouw Gerbrands (PVV):

Ook steun voor het verzoek. De brief die we hebben gekregen, heeft weer een hoog "alles komt goed"-gehalte, ook al krijgen wij allemaal heel andere signalen. Die mensen moeten gewoon duidelijkheid krijgen. 

De voorzitter:

Steun voor het verzoek. 

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Ook steun voor een debat. Ik geef mevrouw Keijzer wel in overweging dat we over een halfuur een procedurevergadering hebben, waarin ook over een algemeen overleg over dit onderwerp gesproken zou kunnen worden. Ik weet niet tot hoe laat de plenaire agenda gevuld is, maar wellicht is het toch beter om te kiezen voor een algemeen overleg. Dan zouden we er namelijk sneller over kunnen spreken. Dat geef ik mevrouw Keijzer als overweging mee. 

De voorzitter:

Ik vraag u dan toch om preciezer te zijn. Het verzoek is om steun uit te spreken voor een nog vandaag te houden debat. Als u uw steun uitspreekt, geeft u daarmee steun voor een nog vandaag te houden plenair debat. Als u zegt "ik ga voor een andere optie", dan moet ik u schrappen van de lijst van mensen die hun steun voor dit plenaire debat uitspreken. Ik wil dat u daar duidelijkheid over geeft, nu. 

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

U vat het goed samen. Ik geef steun voor een plenair debat, maar ik geef een overweging mee aan de aanvraagster, namelijk dat het debat vanavond sneller kan als we het uiteindelijk in een AO doen, zoals mevrouw Keijzer dat gisteren ook verzocht. 

De voorzitter:

Het gaat hier om een vergadering die vandaag nog gepland moet worden. Als u nu steun uitspreekt, ga ik een plenair debat nog vanavond regelen. Dat is dan niet afhankelijk van wat u later nog afspreekt. 

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Ik heb begrepen dat het gasdebat nog wel tot een uurtje of elf kan duren. 

De voorzitter:

Ja. En daarna kan er ook nog een vergadering ingepland worden. 

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Dat kan. En dat vind ik prima, dus ik geef steun aan een plenair debat, maar ik geef de aanvraagster een overweging mee. 

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Voorzitter, hoe vervelend u dat ook vindt, maar ik wou het op dezelfde manier doen als de heer Van Dijk. Ik steun ook het debat, maar ik kan mij voorstellen dat we het veel sneller in een AO kunnen doen. Dat gaan we zo meteen bespreken. Steun voor het debat, en als we straks iets anders beslissen, kunnen we altijd hierop terugkomen, lijkt mij. 

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Ik sluit mij aan bij de twee vorige sprekers, bij collega Dijkstra en de heer Van Dijk. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dat geldt ook voor de ChristenUnie. 

De heer Van 't Wout (VVD):

Dat geldt voor mij ook. Misschien is het goed om gewoon even te vragen aan mevrouw Keijzer of het niet in overweging te nemen is om, aangezien iedereen sowieso steun uitspreekt voor een AO vanavond, dat gewoon te doen. Het is op zich ook prima om hier een debat te voeren. Dat steun ik, maar een AO lijkt mij sneller. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Zelfde redenering. Twee groepen mensen in de samenleving hebben echt helderheid nodig. Dat geldt voor de Groningers in het gasdebat, maar het lijkt mij goed als de mensen die wachten op een vergoeding voor hun pgb-zorg niet tot 23.30 uur hoeven te wachten tot dat debat begint. Ik steun het verzoek om een plenair debat wel, maar als het eerder vanavond in een AO kan, lijkt mij dat voor die mensen ook fijner. 

De heer Van der Staaij (SGP):

De SGP wil ook graag hierover spreken. Ik geef de voorkeur aan een algemeen overleg, omdat dat sneller kan. 

De voorzitter:

Ik stel vast dat een meerderheid van de Kamer vandaag nog een plenair debat wil en om 18.00 uur vanavond een brief. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet en ik zal voor vanavond een plenair debat inplannen. Dank u wel. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat de procedurevergadering nog steeds gepland staat. Dan stel ik voor dat we de agenda hier niet langer belasten en dat we in de procedurevergadering met elkaar kijken onder welke voorwaarden het kan. Ik ben in ieder geval blij met de steun voor een plenair debat. Die steun hebben de budgethouders binnen. Laten we in de procedurevergadering kijken, die uiteraard ook gewoon een openbare vergadering is, hoe we zo snel mogelijk hierover kunnen spreken. 

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Dijkstra, ik wil heel graag verder met het debat. 

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Heel kort, voorzitter. Houdt u dan wel rekening met een VAO? 

De voorzitter:

Nee, ik houd vanavond rekening met een plenair debat. Daar hebt u om gevraagd. Daar houd ik vanavond rekening mee. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.